Mixed Shell Necklace

$59.00

Mixed Shell Necklace

In stock

Description

Mixed Shell Necklace

Length: 94 cm

Color:  Grey/White